زانیاری

     روونی دەکەینەوە کە چۆن داخل دەبیت

 :بۆ نموونە ئەو مالپەرە دەکەیتەوە

kiosk.betfinal.com

لە رێگای ئەم مالپەرەوە لە ئەدمینی تایبەتی خۆت دەتوانیت  حیساب بۆ موشتەریەکانت بکەیتەوە ، وە هەروەها لە رێگای ئەو مالپەرەوە پرکردنەوە ئەنجام دەدەیت وە   .هەروەها راکێشان بە هەمان شێوە ، وە دەتوانی چاودێری گرەوەکانی موشتەریەکانت بکەیت